Mariakapel Holthees

De Zeven Smarten van Onze Lieve Vrouw

In het Mariaparkje, schuin achter de kapel, zijn zeven schilderijen van de Friese kunstenaar
Tamme Hoekstra tentoongesteld met als thema “de zeven smarten van Maria”. De kunstenaar heeft naar aanleiding van Maria’s zeven smarten zeven momenten uit het mensenleven gekozen, waarin verdriet vaak de hoofdtoon voert.
Wanneer u langs de schilderijen loopt kan het volgende u helpen tot een diepere bezinning te komen…Voorspeling van Simeon

Voorspelling van Simeon

Soms is er dreiging in mijn leven. Angst voor wat er komen gaat: met mezelf, mijn gezin, mijn familie, mijn relatie(s), mijn werk, de zaak, de politiek, de aarde, de natuur…

Maria, blijf me nabij en geef me kracht om te blijven vertrouwen in een goede afloop. Verlos me van angst voor de toekomst.

De vlucht naar Egypte

De vlucht naar Egypte

De wereld is vol vluchtende mensen: weg van
natuurgeweld, ongelukken, haat van medemen-
sen, van overheersing en dreiging, van oorlog…

Maria, u weet wat het betekent op de vlucht te zijn.
Ik vraag u blijf de vluchtelingen van vandaag nabij en geef hun hoop in de warmte van het medeleven van anderen.

Het verloren kind

Het verloren kind

Een kind verliezen… De dood heeft toegeslagen, iemand heeft je kind weggenomen, het kind heeft haar/zijn eigen weg gekozen, weg van huis. Onbeschrijfelijk verdriet.

Maria, u hebt de angst om uw verloren zoon gekend. Blijf allen nabij, die treuren om hun kind dat weg is.

Ontmoeting

Ontmoeting van Maria en Jezus

Ontmoeting met het onbekende, dat dreiging uit-straalt. In navolging van Jezus zijn er nog steeds velen, die hun overtuiging volgen en daardoor bij dierbaren en bekenden wellicht verdriet veroorzaken.

Maria, u ontmoette uw zoon op zijn kruisweg. U weet wat het is oog in oog te staan met je angst voor dreigend gevaar. Houd ons in zulke momenten op de been, moeder van Jezus.

Onder het kruis

Maria onder het kruis

Een onbeschrijvelijk dieptepunt van menselijk leed. Confrontatie met het onvermijdelijke, het ongrijpbare, het gevoel van machteloosheid. Het maakt mensen eenzaam.

Maria, u kon kracht putten uit de nabijheid van medemensen, met name Johannes, Jezus’ vriend. Troost mensen, Maria, met de nabijheid van meelevende medemensen.

Ontvangst

Maria ontvangt het lichaam van Jezus op haar schoot

Twijfel slaat toe, verbijstering grijpt mij aan: dit was toch niet de bedoeling?! Waarom overkomt mij dit? Wat heb ik fout gedaan? Word ik gestraft? Hoe kom ik uit dit verdriet?
De eenzaamheid, het van iedereen en alles verlaten gevoel, overmant me…. Hoe vaak vragen wij ons dit af?

Maria, overgave aan het onvermijdelijke in je leven is overgave aan wat God van je vraagt. Geef me de moed, zoals u dat had, mezelf over te geven aan Gods wil, wat dat ook moge zijn.

Begravenis

Maria helpt Jezus begraven

De overgave komt in de stilte van het graf. In de stilte gaat het hart open voor gebed en geven we God een kans in ons te komen. Door ons kan God, de Onnoembare, de wereld in en zich openbaren aan de mensen.

Maria, help ons om de liefde van de Onnoembare, die gestalte kreeg in uw zoon Jezus, tastbaar te maken voor de mensen, die wij ontmoeten, iedere dag opnieuw. Want zo heeft Jezus het ons voorgeleefd.


 

OVER DE KUNSTENAAR
Bij het maken van de Zeven Smarten heeft Tamme Hoekstra getracht een serie beelden te maken die niet gedateerd zijn. Het verhaal van Jezus is van alle dag! De smarten van Maria zijn ook de smarten van elke moeder die haar kind ziet opgroeien in een wereld waarin haat en geweld een rol spelen. Onderdrukking en dictatuur, in welke vorm ook, veroorzaken dat veel mensen op de vlucht zijn.
De serie schilderijen “Zeven Smarten van Onze Lieve Vrouw” inspireert de toeschouwers een blik op zichzelf te werpen. Daarnaast wil de serie een bemoediging zijn voor hen die zich herkennen in de smarten van Maria.

Geboren in 1951 in Surhuisterveen, groeide Tamme Hoekstra op in Friesland. Na aanvankelijk als technicus in het ouderlijk installatiebedrijf werkzaam te zijn geweest, volgde hij van 1986 tot 1991 de opleiding docent tekenen/ kunstgeschiedenis aan de kunstacademie “Minerva” in Groningen.

Zijn werk is in principe figuratief. Dat wil zeggen: de vormen zijn herkenbaar, waarbij het opgeroepen sfeerbeeld het belangrijkste blijft. Het gebruik van olieverf heeft zijn voorkeur omdat deze verf een trage droging heeft waardoor er langer in een nog natte verflaag kan worden doorgewerkt. Hierdoor ontstaan prachtige mengingen van kleur.
Naast schilderwerken is ook de grafiek een belangrijk aspect in het werk van de Friese kunstenaar. Het accent ligt bij de grafiek op de lithografie.

Tamme Hoekstra exposeerde o.a. in Groningen, Leeuwarden, Wassenaar en Rudkoping (Denemarken). Een overzicht van zijn werken zijn te bezichtigen op de website www.tammehoekstra.nl

Agenda

Nathalie Merfort met Stabat Mater van Pergolessi

Datum: 2 april 2023
meer >>

Micheline van Hautem en Erwin Van Ligten

Datum: 7 mei 2023
meer >>

Stabat Mater van Pergolessi
Bestellen

 

Micheline van Hautem en
Erwin Van Ligten
Bestellen

Zoeken

auteursrecht

© Copyright 2004-2023 - Stg. Mariakapel Holthees

Deze website werkt met CMS Made Simple versie 2.2.5